Nghìn thu sùng bái đức Tiên Hoàng,
Miến mạo còn ghi Vạn Thắng Vương.
Cây cỏ rườm rà reo ngọn gió,
Hoa lau phất phới dặm mầu sương.
Non sông Cồ Việt nền quân chủ,
Thành quách Hoa Lư bóng tịch dương.
Trải mấy đời nay vùng thổ mán,
Biết bao con cháu đất Quan Lang.


Miếu này thuộc về xã Trường An, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình. Trường An đời trước gọi là Hoa Lư. Kinh đô vua Đinh Tiên Hoàng ở đấy, miếu mạo nguy nga cây cối sầm uất, non sông bao bọc vòng quanh, thực là một nơi danh thắng.

Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 112, tháng 12-1926