Trải mấy đời nay Trịnh với Lê,
Tang thương mấy cuộc vẫn còn bia.
Câu thơ vách đá rêu mờ mịt,
Ngọn đuốc hang mây bóng lập loè.
Nhớ cảnh ngựa còn quen lối cũ,
Khua chuông chim cũng lắng tai nghe.
Anh hùng danh sĩ còn chơi đó,
Cửa động còn in dấu ngựa xe.


Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 112, tháng 12-1926