Xinh thay phong cảnh chốn yên hà,
Phật tượng trang nghiêm dựng một toà.
Cửa động đường mây sâu thẳm thẳm,
Bụi hồng xe ngựa cách xa xa.
Sáng choang vách đá hai cây sắp,
Thơm nức thềm lan mấy chậu hoa.
Nghe tiếng chuông chùa nghe tiếng kệ,
Mộng hồn gọi tỉnh giấc Nam Kha.


Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 112, tháng 12-1926