Trước hàm sư tử gửi đằng la,
Oan nghiệt vì đâu giở mối ra!
Bó gối ngán thay chàng tuổi trẻ,
Trêu gan riêng giận chị trăng già.
Nước non chan chứa hai hàng lệ,
Sương tuyết khô chồi một cánh hoa.
Mới biết chồng chung chiều cũng khó,
Ai ơi nhắn nhủ bạn quần thoa.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]