05/07/2022 05:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thương Kiều gặp phải mụ Hoạn Thư ghen tuông rất nghiêm khắc

Tác giả: Đặng Vũ Trợ

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/06/2020 17:33

 

Trước hàm sư tử gửi đằng la,
Oan nghiệt vì đâu giở mối ra!
Bó gối ngán thay chàng tuổi trẻ,
Trêu gan riêng giận chị trăng già.
Nước non chan chứa hai hàng lệ,
Sương tuyết khô chồi một cánh hoa.
Mới biết chồng chung chiều cũng khó,
Ai ơi nhắn nhủ bạn quần thoa.
Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 112, tháng 12-1926

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đặng Vũ Trợ » Thương Kiều gặp phải mụ Hoạn Thư ghen tuông rất nghiêm khắc