Xinh thay hồ Hoàn Kiếm,
Phong cảnh ngày mở mang.
Bao bọc mấy dẫy phố,
Vòng quanh bốn mặt đường.

Ngọc Sơn chùa ở giữa,
Nghi ngút mùi khói hương,
Vua Lê đền bên cạnh,
Anh hùng cổ đế vương.

Cây cối cảnh sầm uất,
Đường sá vẻ khang trang.
Ngựa xe chiều hóng mát,
Đèn điện đêm sáng choang.

Hoa sen thơm bát ngát,
Nước hồ trong như gương.
Lạ thay chốn náo nhiệt,
Lại có thú thanh lương.


Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 112, tháng 12-1926