Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
5 bài trả lời: 5 bản dịch
Từ khoá: đền Ngọc Sơn (7) Hồ Gươm (43)

Đăng bởi hảo liễu vào 31/12/2014 22:18, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 03/05/2024 10:13

偕登劍湖玉山寺

湖上孤山山上樓,
清風亭午泊雙舟。
花空往蹟春將暮,
劍有余靈氣欲秋。
莫怪鷗疑情未狎,
且同漁落興難休。
偶然提舉山翁至,
急與心謀滿目謀。

 

Giai đăng Kiếm hồ Ngọc Sơn tự

Hồ thượng cô sơn, sơn thượng lâu,
Thanh phong đình ngọ bạc song châu.
Hoa không vãng tích xuân tương mộ,
Kiếm hữu dư linh khí dục thu.
Mạc quái âu nghi tình vị hiệp,
Thả đồng ngư lạc hứng nan hưu.
Ngẫu nhiên đề cử sơn ông chí,
Cấp dữ tâm mưu mãn mục mưu.

 

Dịch nghĩa

Trên hồ là một hòn núi, trên núi có một ngôi đền,
Giữa trưa (dưới núi) gió mát thổi tạt vào hai lá thuyền.
Hoa luống để lại cái dấu xưa đó mà thôi, chớ xuân thì đã hầu muộn rồi,
Gươm tuy có thiêng thừa song khí thiêng cũng đã sắp về thu!
Bầy le kia bơi trên mặt hồ, coi bộ như nhát, ý hẳn còn ngờ vực mình vì tình chưa hợp, chứ chẳng có gì khác hơn, xin đừng lấy làm lạ,
Vả chăng vui với phường chài kia cái vui tưởng không bao giờ chán.
Bỗng đâu có ông già trên núi xuống giới thiệu ngôi chùa trên núi Ngọc với mình,
Ta cùng ông vừa tìm cái đẹp cho mắt, vừa mưu cái nhàn cho lòng.


Tục truyền rằng vua Thái Tổ nhà Tiền Lê là Lê Lợi trước khi chưa nổi lên đánh đuổi quân Minh vẫn ở Lam Sơn mò được một lưỡi gươm, sau lại được một chuôi kiếm. Nhờ thanh gươm ấy, ngài định được giặc Tàu, lên ngôi vua ở Thăng Long. Ngày kia ngài ngự thuyền chơi trên hồ Tả Vọng, thấy nổi trên mặt nước một con rùa thật lớn, ngài giật mình lấy gươm phóng đại vào rùa, rừa chìm, gươm cũng chìm. Rồi một người dưới nước trồi lên bảo rằng: “Nay ngài đã bình định được thiên hạ, chúng tôi xin rút gươm thanh gươm cũ của chúng tôi về”. Nói xong, người kia biến mất. Và từ đó, hồ này đổi tên là hồ Hoàn Kiếm (trả gươm), người ta gọi tắt là Hồ Gươm.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Đề

Hồ rồi lên núi, núi lên đài,
Gió thổi, đôi thuyền khách lại chơi.
Hoa luống còn đây, xuân đã muộn,
Gươm tuy thiêng đó khí hầu phai.
Vịt ngờ lòng thế bơi thêm lẹ,
Chài rủ hồn thơ, lội thấy say.
Ông lão trên chùa đâu bỗng gặp,
Cùng nhau cảnh ấy lại tình này.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Lầu cao trên núi, núi trong hồ
Trưa đậu đôi thuyền gió mát ru
Không dấu hoa xưa xuân sắp hết
Thừa thiêng kiếm có khí tàn thu
Trách đâu chim lạ chưa làm bạn
Lại với chài buông vẫn hứng thơ
Tay chắp bỗng nhiên già núi đến
Vội cùng trò chuyện mắt nhìn chùa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Núi trong hồ, lâu đài trên núi
Thuyền cặp đình vào buổi giữa trưa
Xuân sắp tàn, hoa rụng thưa
Kiếm còn linh khí, vẻ thu như là
Đừng để ý chim âu xa cách
Thà xem kìa cá lách lừ đừ
Tình cờ được gặp ông từ
Thoả lòng thoả mắt biết dư về chùa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trên hồ một núi lầu trên non,
Gió mát bến đình thuyền buộc neo.
Dấu cũ hoa không xuân đã muộn,
Gươm tuy thiêng đó khí cần theo.
Âu ngờ lòng thế thêm xa cách,
Cá lạc chài buông hứng khó thôi.
Ông lão giữ chùa đâu bỗng gặp,
Thoả lòng thoả mắt với chùa rồi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Hồ nổi trên non núi có lầu
Gió thanh thuyền khách dạo trưa chơi
Hoa lưu dấu cũ xuân đang muộn
Gươm vẫn còn thiêng khí chửa làu
Đừng lạ vịt le vui chẳng chán
Theo cùng ngư phủ hứng thêm lâu
Gặp ông sư núi lân la đến
Cảnh ấy tình đây dễ kiếm đâu

Chưa có đánh giá nào
Trả lời