Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Cận đại)
1 bài thơ
Tạo ngày 10/06/2018 21:24 bởi tôn tiền tử
Hoàng Cảnh Tuân (1872-1959) người làng Đông Ngạc, huyện Từ Liêm, Hà Nội, là tác giả của một số bài hát nói được lưu truyền.