Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Cận đại)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Phan Chu Trinh (68 bài)
- Nguyễn Văn Trình (3 bài)
- Ngô Quang Đoan (5 bài)
- Trần Hữu Đáp (1 bài)
- Võ Hoành (1 bài)
Tạo ngày 10/06/2018 21:24 bởi tôn tiền tử
Hoàng Cảnh Tuân 黃耿墫 (1872-1959) hiệu Ý Viên 薏園, con ông nghè Hoàng Tướng Hiệp, người làng Đông Ngạc, huyện Từ Liêm, Hà Nội, là tác giả của một số bài hát nói được lưu truyền.