Chót vót non xanh một dải liền,
Bút hoa khôn vẽ cảnh thần tiên.
Suối tuôn róc rách khe trong vắt,
Rừng rậm miên man đá mọc chen.
Tầng núi khéo thay ba vị họp,
Đường mây đã dễ mấy người lên.
Địa đồ trong nước ba phần núi,
Cao nhất trời Nam núi Tản Viên.


Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 112, tháng 12-1926