Trải mấy đời nay cuộc hải tang,
Non xanh vẫn thấy khóm hoa vàng.
Núi này ướm hỏi ai là chủ,
Bia đá còn ghi dấu cụ Trương.


Núi này liền với thành phố tỉnh Ninh Bình, phong cảnh thực đẹp. Cụ Trương Hán Siêu đời nhà Trần xưa có làm nhà ẩn ở trên núi.

Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 112, tháng 12-1926