Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Cận đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/06/2020 20:45

Nhà Đinh ra mở nước,
Bờ cõi rộng miên man.
Quốc hiệu gọi Cồ Việt,
Kinh đô đóng Tràng An.

Đặt ra phủ Thiên Quan.
Cai trị dân Mường Thổ.
Sau đến quốc triều ta,
Nho Quan đổi tên phủ.

Phong cảnh trong tỉnh hạt,
Nho Quan vào bậc nhì.
Lòng sông nước trong vắt,
Ngọn núi đá canh rì.

Phủ này tuy thượng du,
Thực là chốn đô hội.
Đường xá cực khang trang,
Tàu bè vẫn đi lại.

Gửi thư có giây thép,
Chữa thuốc sẵn nhà thương.
Sớm sớm chuông chùa phật,
Đêm đêm trống rạp tuồng.

Thành thị đã phiền hoa,
Sơn lâm cùng cảnh trí.
Xinh thay động Phúc Lương,
Kém gì hang Dục Thuý.

Dân cư trong một hạt,
Dán Thổ và bán Hoa.
Phong tục vẫn chất phác,
Học hành còn kém xa.

Nhà nước mấy năm nay,
Đã đặt trường Tổng Học.
Muốn đem đuốc văn minh,
Soi khắp hang cùng cốc.

Muốn cho dân thịnh vượng,
Cần nhất sự cải lương.
Xây vững nền luân lý,
Bỏ những thói hỗ hương.

Trong phủ ít việc quan,
Thành hoa lúc thong thả.
Cầm bút chép bài này,
Toàn là sự thực cả.


Phủ Nho Quan thuộc tỉnh Ninh Bình. Tác giả làm tri phủ ở đây.

Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 112, tháng 12-1926