Đồ Sơn địa giới giáp Hải Phòng,
Đồ Sơn phong cảnh đẹp lạ lùng!
Lâu đài một dải liền bãi bể,
Dẫy núi quanh co gọi Cửu Long.

Cưỡi xe đăng sơn chơi đỉnh núi,
Núi khe róc rách tuôn nước xuôi.
Ào ào nghe tiếng gió thông reo,
Gió thông quạt sạch vạt áo bụi.

Đồ Sơn nay đã mở thông thương,
Xuất cảng nhập cảng tiện mọi đường.
Tầu buồn các nước vẫn đi lại,
Cột đèn cửa bể đêm sáng choang.

Thuyền lan đủng đỉnh chơi bãi bể,
Nước bể tuy mặn tắm lại khoẻ.
Khi trời mùa hạ như mùa xuân,
Trời càng nóng nực càng mát mẻ.

Trong cõi trần ai mấy Iúc nhàn,
Lúc nhàn nên giở cuộc du quan.
Non nước thiếu gì nơi hóng mát,
Sao bằng hóng mát bể Đồ Sơn.


Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 112, tháng 12-1926