Năm mới đưa nhau chúc tuổi trời,
Tuổi trời nay đã đúng năm mươi.
Mừng xuân âu yếm cành hoa nở,
Tiếp khách nâng niu cốc rượu mời.
Yêu trẻ muốn cho đàn trẻ đến,
Tính già thêm lắm bạn già chơi.
Xuân đi xuân lại xuân còn mãi,
Giấc mộng hoàng lương nghĩ cũng dài.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]