Núi cao sao khéo dựng lâu đài,
Một bức thiên nhiên cảnh tuyệt vời.
Khóm cúc còn xanh hoa vẫn nở,
Nước non chờ đợi mặt làng chơi.


Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 112, tháng 12-1926