Vàng đổ sông Ngô nghĩ cũng hoài,
“Tầỷ chay” hãy thử một phen chơi.
Đã cam đánh trống qua nhà sấm,
Lại muốn đem chuông đấm nước người.
Thương cục từ đâu nên mở rộng,
Lợi quyền không lẽ chịu thua ai.
Đồng tâm gắn bó lời kim ngọc,
Đừng để trăm năm một tiếng cười.


Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 112, tháng 12-1926