Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 13/04/2014 10:53, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 13/04/2014 14:07

奉命觀民

奉命觀民一歲週,
朝中皆說事無餘。
置之以養依魚食,
亡國非遙不可除。

 

Phụng mệnh quan dân

Phụng mệnh quan dân nhất tuế chu,
Triều trung giai thuyết sự vô dư.
Trí chi dĩ dưỡng y ngư thực,
Vong quốc phi dao bất khả trừ.

 

Dịch nghĩa

Vâng mệnh xét xem dân tình đã suốt một năm
Trong triều các quan đều nói không phải là thừa
Rồi bỏ xó để nuôi con mọt
Vậy thì việc mất nước sẽ không xa, mà hết phép ngăn ngừa


Nguồn: Tuyển thơ Tế tửu Quốc Tử Giám Khiếu Năng Tĩnh, NXB Hội nhà văn, 2010

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Dương Văn Vượng

Một năm vâng mệnh xét dân tình
Đều nói không dư tại đế đình
Bỏ xó để nuôi con mọt cả
Mối nguy vong quốc đã rành rành

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Một năm vâng mệnh xét dân tình,
Điều nói không thừa, quan đế kinh.
Bỏ xó nói rồi nuôi kiến mọt,
Ngừa xa mất nước hết mưu mình.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời