冬詞

洞中山上松依舊,
不怕冬寒據近川。
報與樵夫須保守,
後為梁棟萬流傳。

 

Đông từ

Động trung sơn thượng tùng y cựu,
Bất phạ đông hàn cứ cận xuyên.
Báo dữ tiều phu tu bảo thủ,
Hậu vi lương đống vạn lưu truyền.

 

Dịch nghĩa

Trong thung trên núi tùng vẫn như xưa
Không sợ mùa đông giá rét vươn cao ở bờ suối
Xin báo cho kẻ tiều phu phải nhớ giữ gìn
Dfnh để sau này làm rường cột lưu truyền mãi mãi


Nguồn: Tuyển thơ Tế tửu Quốc Tử Giám Khiếu Năng Tĩnh, NXB Hội nhà văn, 2010

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Dương Văn Vượng

Trong lũng trên non tùng vẫn vậy
Trời đông rét giá đứng vươn cao
Nhắn nhủ tiều phu nên gắng giữ
Dành làm rường cột buổi mai sau

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Trong động trên non tùng vẫn thế
Đông hàn chẳng sợ đứng bên khe
Dành làm rường cột lưu muôn thuở
Nhắn gởi tiều phu cố giữ nghe!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trong động trên non tùng mãi xanh,
Đông hàn bên suối vẫn vươn nhanh.
Tiều phu nhắn nhủ cố nên giữ,
Rường cột dành làm lưu mãi danh.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời