Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 20/04/2014 12:18

君明臣良格

君須知敬在心中,
臣早當思一世恭。
始見眼前家國旺,
千秋不慮落途窮。

 

Quân minh thần lương cách

Quân tu tri kính tại tâm trung,
Thần tảo đương tư nhất thế cung.
Thuỷ kiến nhãn tiền gia quốc vượng,
Thiên thu bất lự lạc đồ cùng.

 

Dịch nghĩa

Là vua từ trong lòng phải hiểu nghĩa kính tin
Là bề rôi phải sớm hiểu việc một đời cung phụng
Thì trước mắt mới thấy nước nhà thịnh vượng
Mà ngàn thu chẳng lo rơi vào con đường cùng quẫn


Lấy ý tư bài thơ của Vũ Huy Trác: “Vi quân lãn vô tin, Vi thần đại bất trung, Gia quốc hà hữu vĩnh, Khổng Mạnh diệc ngôn cùng” (Vua lười chẳng kính tin, Là tôi lạc nhác bỏ liền chữ trung, Nước nhà rơi đến chỗ cùng, Gọi thầy Khổng Mạnh nói không phép gì).

Nguồn: Tuyển thơ Tế tửu Quốc Tử Giám Khiếu Năng Tĩnh, NXB Hội nhà văn, 2010

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Dương Văn Vượng

Vua nên giữ đạo kính tin
Tôi nên sớm nghĩ một niềm cúc cung
Nước nhà mới thấy hanh thông
Ngàn thu chẳng sợ đường cùng đến thân

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Làm vua nên giữ kính tin,
Bề tôi sớm hiểu một đời phụng cung.
Nước nhà mới thấy thịnh, hùng,
Ngàn thu chẳng sợ đường cùng nước, thân.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời