Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 14/04/2014 09:29

子月如京過翠山與良友徐大人

今朝再上翠山樓,
鏡裡誰推白滿頭。
排酒將愁拋碧水,
圍期解病棄青丘。
為官不足供三口,
回貫何能化一州。
午後登車南向去,
天時人事兩相拘。

 

Tý nguyệt như kinh quá Thuý sơn dữ lương hữu Từ đại nhân

Kim triều tái thượng Thuý sơn lâu,
Kính lý thuỳ thôi bạch mãn đầu.
Bài tửu tương sầu phao bích thuỷ,
Vi kỳ giải bệnh khí thanh khâu.
Vi quan bất túc cung tam khẩu,
Hồi quán hà năng hoá nhất châu.
Ngọ hậu đăng xa nam hướng khứ,
Thiên thời nhân sự lưỡng tương câu.

 

Dịch nghĩa

Sáng nay bước chân lên toà lầu trên núi Thuý
Nhác qua gương ai xui nên bạc hết cả mái đầu
Sắp tiệc rượu quăng mối sầu vào làn nước biếc
Bày cuộc cờ đem bệnh mình ném ra bãi cỏ xanh
Đi làm quan mà không nuôi nổi ba miệng ăn
Nếu về quê có cách gì dạy được lũ học trò ở một châu
Quá trưa lên xe nhằm hướng nam đi tiếp
Việc người điềm trời cả hai thôi thúc quanh ta


Nguyên chú: Từ đại nhân tức Từ Đạm.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Dương Văn Vượng

Sáng nay núi Thuý bước lên lầu
Đầu bạc soi gương thấy trắng phau
Nhắp rượu quăng sầu, dòng biếc chảy
Cuộc cờ ném bệnh cỏ xanh màu
Làm quan chẳng đủ nuôi ba miệng
Hồi quán dạy sao dân cả châu
Quá ngọ giục xe nam tiến tiếp
Thiên thời nhân sự thúc thôi nhau

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Sáng nay núi Thuý bước lên lầu,
Trông nhác qua gương bạc mái đầu,
Tiệc rượu quăng sầu vào nước biếc,
Bệnh mình ném cỏ cuộc cờ bày.
Làm quan ba miệng không nuôi nổi,
Hồi quán dạy sao dân một châu.
Trưa xế xe nhằm nam tiến tiếp,
Việc người thời cuộc thúc thôi nhau.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời