病後即事

聞雞睡起帳初開,
手足何因不受差。
如刺百針同聚會,
似蟬千個並飛來。
天反地倒無方守,
祖祝先歡話素懷。
後日問童知昨日,
不居地府本時乖。

 

Bệnh hậu tức sự

Văn kê thuỵ khởi trướng sơ khai,
Thủ túc hà nhân bất thụ sai.
Như thích bách châm đồng tụ hội,
Tự thiền thiên cá tịnh phi lai.
Thiên phản địa đảo vô phương thủ,
Tổ chúc tiên hoan thoại tố hoài.
Hậu nhật vấn đồng tri tạc nhật,
Bất cư địa phủ bản thì quai.

 

Dịch nghĩa

Đang ngủ nghe tiếng gà gáy, dậy mở màn ra
Thấy chân tay vì sao không sai khiến được
Thì thấy như có trăm cái kim đang chọc vào da thịt
Và nghìn con ve sầu cùng bay lại kêu vang chân tay cứng
Tiếp rồi trời nghiêng đất lộn, không cách nào giữ nổi
Tổ gọi tiên mừng nói điều xa xôi mong nhớ
Sau này hỏi trẻ mới biết rằng ngày vừa qua
Đã tới địa phủ mà không ở lại được vì chẳng đúng giờ


Nguồn: Tuyển thơ Tế tửu Quốc Tử Giám Khiếu Năng Tĩnh, NXB Hội nhà văn, 2010

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Dương Văn Vượng

Nghe gà tỉnh giấc mở màn ra
Vô cớ chân tay bỗng cứng đờ
Da tựa trăm kim cùng lúc chọc
Tai như âm ỉ vạn ve ca
Đất trời nhào lộn khôn dìu giữ
Tiên tổ vui mừng gọi đến nhà
Sau mới hỏi đồng hay bữa trước
Ta về địa phủ chẳng đúng giờ

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tiếng gà tỉnh dậy mở màn ra,
Sao bỗng chân tay lại cứng đờ.
Da tựa trăm kim vào chọc thịt,
Cứng chân tay réo rắt ve ca.
Trời nghiêng đất lộn không kìm nổi,
Tiên tổ mừng vui gọi đến nhà,
Mới biết ngày qua vừa hỏi trẻ,
Đã về địa phủ lại sai giờ.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời