Nghe gà tỉnh giấc mở màn ra
Vô cớ chân tay bỗng cứng đờ
Da tựa trăm kim cùng lúc chọc
Tai như âm ỉ vạn ve ca
Đất trời nhào lộn khôn dìu giữ
Tiên tổ vui mừng gọi đến nhà
Sau mới hỏi đồng hay bữa trước
Ta về địa phủ chẳng đúng giờ

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)