Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 13/04/2014 07:00

防城

防城興造為誰耶,
自古人心處以和。
今竹堅城語防守,
有何面目起兵戈。

 

Phòng thành

Phòng thành hưng tạo vi thuỳ da,
Tự cổ nhân tâm xử dĩ hoà.
Kim trúc kiên thành ngữ phòng thủ,
Hữu hà diện mục khởi binh qua.

 

Dịch nghĩa

Họ xây dựng Phòng thành không biết vì ai
Từ xưa người dân ăn ở cùng nhau chỉ lấy tình hoà hiếu
Nay đắp thành kiên cố nói rằng để chuẩn bị giữ gìn
Thử hỏi mặt mũi nào dấy nên cái chuyện chiến tranh


Phòng thành nay thuộc đất Quảng Tây, Trung Quốc.

Nguồn: Tuyển thơ Tế tửu Quốc Tử Giám Khiếu Năng Tĩnh, NXB Hội nhà văn, 2010

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Dương Văn Vượng

Phòng thành xây dựng vì ai
Lòng người xưa vẫn hoà hài với nhau
Đắp kiên cố phòng thủ đâu
Gươm đao tàn sát, mặt nào gây ra

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Phòng thành xây dựng biết vì ai?
Sinh sống từ xưa dân hiếu hoà.
Kiên cố đắp thành kêu cố thủ,
Chiến tranh dấy chuyện nghĩ sao nào.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời