清明

北望南洲萬里途,
清明此日雨雲無。
後先大小瀕來墓,
上下金銀布滿墟。
酒洒一壼留莽草,
心祈諸事早豊餘。
妻而在貫今非異,
少報生成世世如。

 

Thanh minh

Bắc vọng Nam Châu vạn lý đồ,
Thanh minh thử nhật vũ vân vô.
Hậu tiên đại tiểu tần lai mộ,
Thượng hạ kim ngân bố mãn khư.
Tửu sái nhất hồ lưu mãng thảo,
Tâm kỳ chư sự tảo phong dư.
Thê nhi tại quán kim phi dị,
Thiểu báo sinh thành thế thế như.

 

Dịch nghĩa

Trông về phương Bắc đất Nam Châu cách xa vạn dặm
Tiết thanh minh hôm nay không có mây mưa
Kẻ trước người sau lớn bé khác nhau viếng mộ
Vàng bạc thấp cao bay liệng khắp cồn
Tưới hồ rượu lên đám cỏ
Trong tâm nguyện ước mọi việc đều tốt lành thừa thãi
Vợ con mình ở quê chắc cũng vậy
Chút để báo đáp ơn sinh thành có thể


Nguyên chú: Lúc này tôi đang ở mạn Tây Nam đất Khơ-me.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Dương Văn Vượng

Nam Châu phương Bắc xa vời
Tiết thanh minh tới cả trời sáng trong
Ra cồn lớn bé dăng dăng
Bạc vàng phấp phới dải ngang trên mồ
Rượu ngon tưới cỏ một hồ
Cầu cho các việc nhỏ to tốt lành
Vợ con ở chốn quê mình
Chút lòng báo đáp sinh thành vậy thôi

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trông về phương Bắc Nam Châu xa,
Nay tiết thanh minh mây chẳng sa,
Lớn bé trước sau cùng viếng mộ,
Khắp cồn vàng bạc liệng bay qua.
Tưới hồ rượu thơm lên bồn cỏ,
Nguyện ước trong tâm lành tốt nhà.
Quê cũ vợ con chắc cũng vậy,
Sinh thành báo đáp mẹ ơn cha.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời