Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn cổ phong
Thời kỳ: Thịnh Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch
Từ khoá: thanh minh (32)

Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/03/2015 23:50

清明

著處繁花務是日,
長沙千人萬人出。
渡頭翠柳豔明眉,
爭道朱蹄驕齧膝。
此都好遊湘西寺,
諸將亦自軍中至。
馬援征行在眼前,
葛強親近同心事。
金鐙下山紅粉晚,
牙檣捩柁青樓遠。
古時喪亂皆可知,
人世悲歡暫相遣。
弟侄雖存不得書,
干戈未息苦離居。
逢迎少壯非吾道,
況乃今朝更祓除。

 

Thanh minh

Trứ xứ phồn hoa vụ thị nhật,
Trường Sa thiên nhân vạn nhân xuất.
Độ đầu thuý liễu diễm minh my,
Tranh đạo chu đề kiêu niết tất.
Thử đô háo du Tương Tây tự,
Chư tướng diệc tự trung quân chí.
Mã Viện chinh hành tại nhãn tiền,
Cát Cường thân cận đồng tâm sự.
Kim đặng hạ sơn hồng nhật vãn,
Nha tường liệt đà thanh lâu viễn.
Cổ thì táng loạn giai khả tri,
Nhân thế bi hoan tận tương khiển.
Đệ điệt tuy tồn bất đắc thư,
Can qua vị tức khổ ly cư.
Phùng nghinh thiếu tráng phi ngô đạo,
Huống nãi kim triêu cánh phật trừ.

 

Dịch nghĩa

Nơi phồn hoa đông đúc mong ngày này,
Tại Trường Sa ngàn người vạn người đua nhau ra đường.
Nơi đầu bến lá liễu xanh đẹp sáng cặp mi,
Chen lối vó ngựa đỏ bước sát gối.
Nơi đô hội này người ta ham tới chùa Tương Tây,
Như các tướng kéo đoàn quân tới vậy.
Kìa Mã Viện trong đoàn quân như hiện ra ngay trước mắt,
Cát Cường ngay gần bên cạnh cùng chung một lòng.
Bàn đạp ngựa bằng vàng đi xuống núi vào lúc buổi chiều,
Cột buồm có hình con quạ bẻ lái tới lầu xanh nơi xa.
Thời xưa loạn lạc đều có thể biết được,
Người đời tấm lòng vui buồn lúc này hãy làm cho tiêu hết đi.
Em, cháu tuy còn sống đó nhưng không được thư từ gì,
Giặc giã chưa yên còn phải khổ vì ở xa cách.
Đón gặp những người trai trẻ không phải là cách sống của tôi,
Huống chi sáng nay mình đang phải lênh đênh trên sông.


(Năm 770)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Đây chốn ăn chơi, nhắm ngày này,
Trường Sa trăm vạn người ra đây.
Đầu ghềnh nét liễu làn mi biếc,
Yên vàng, tua đỏ vó ngựa dày.
Quận này thích tới chùa Tương Tây,
Các tướng trong quân cũng đến đây.
Chỉ huy đi giữa ngay nơi mặt,
Phụ tá liền bên cũng một bầy.
Xe vàng xuống núi lúc chiều tà,
Buồm quạ chèo sông, lầu xanh xa.
Thời xưa loạn lạc có thể biết,
Người đời vui buồn hãy bỏ qua.
Em, cháu tuy còn, chẳng có thư,
Giặc giã chưa yên, khổ ly cư.
Vui cùng đám trẻ không có tớ,
Huống nữa chiều nay mình ngắc ngư.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đó là ngày phồn hoa đô hội
Người Trường Sa ra khỏi nhà chơi
Mi thanh bên liễu sáng ngời
Tranh đường móng đỏ phi dài khuỵu luôn

Chùa bờ tây sông Tương được chuộng
Các tướng quân từ trại cũng qua
Như Mã Viện tướng tài ba
Cát Cường thân cận luôn là kề bên

Quan cưỡi ngựa yên vàng xuống núi
Quạ gỗ quay theo bánh lái thuyền
Từ xưa có hội loạn yên
Mọi người vui để tạm quên nỗi sầu

Em cháu còn nhưng đâu thư đặng
Vẫn khổ vì phải sống cách xa
Hoà mình đám trẻ không ta
Huống chi sáng phải trừ tà cầu an.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời