Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch
Từ khoá: quả khế (1)

Đăng bởi hongha83 vào 21/04/2014 07:33

人言五蘝果

人言五蘞甘為貴,
我對非真女似男。
不賣只留家用果,
為身邪正豈無諳。

 

Nhân ngôn ngũ liễm quả

Nhân ngôn ngũ liễm cam vi quý,
Ngã đối phi chân nữ tự nam.
Bất mại chỉ lưu gia dụng quả,
Vi thân tà chính khởi vô am.

 

Dịch nghĩa

Người nói quả khế ngọt mới quý
Nhưng ta thì rằng không phải là như vậy gái cũng như trai
Có bán đâu, chỉ dành làm thứ quả gia dụng
Còn ai không phân biệt được chính tà dẫu nói có ích gì


Lời tựa: Tôi đến nhà một người bạn rồi cùng đến chơi động Liên Hoa nơi cụ nghè Tam Đăng (Phạm Văn Nghị) ở ẩn, thấy có mấy cây to ở lối vào.

Nguồn: Tuyển thơ Tế tửu Quốc Tử Giám Khiếu Năng Tĩnh, NXB Hội nhà văn, 2010

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Dương Văn Vượng

Người cho khế ngọt quý thay
Tôi rằng chẳng khác gái này giống trai
Chỉ dùng có bán cho ai
Chính tà không biết nói lời ai nghe

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Khế ngọt người cho là mới quý,
Ta cho không đúng gái như trai.
Chỉ dành gia dụng đâu dành bán,
Không biết chính tà sao ích ai.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời