Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Nguyễn
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 15/04/2014 21:24

臨知茶

不臨何計可知耶,
難信方人有白茶。
天地精英生子葉,
滌煩止渴果非訛。

 

Lâm Tri trà

Bất lâm hà kế khả tri da,
Nan tín phương nhân hữu bạch trà.
Thiên địa tinh anh sinh tử diệp,
Địch phiền chỉ khát quả phi ngoa.

 

Dịch nghĩa

Không đi đến nơi thì làm sao mà biết
Khó tin rằng người chốn này lại có thứ bạch trà
Bẩm thụ tinh trời đất sinh ra lá
Dùng để giải phiền khỏi khát không phải nói ngoa


Lâm Tri: địa danh ở Trung Quốc.

Nguồn: Tuyển thơ Tế tửu Quốc Tử Giám Khiếu Năng Tĩnh, NXB Hội nhà văn, 2010

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Dương Văn Vượng

Không tới làm sao biết được đây
Ai tin trà bạch tại nơi này
Tinh anh trời đất sinh ra lá
Giải khát tiêu phiền thực rất hay

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Không đến làm sao biết được mà
Ai hay trà bạch chốn nầy a!
Tinh anh trời đất sinh ra lá
Giải khát tiêu phiền tuyệt chẳng ngoa

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Không đến làm sao biết được cà?
Khó tin chốn ấy có bạch trà.
Nhờ tinh trời đất sinh ra lá,
Giải khát khỏi phiền chẳng nói ngoa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời