Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 18/04/2014 11:28, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 18/04/2014 11:32

言志

或將設帳助貧家,
無學安能別正邪。
始著化兒初集韻,
再成訓長一詩歌。
守和不智難為者,
除暴凡才豈得耶。
老大少酬先祖願,
朝餐墓粥伴煙霞。

 

Ngôn chí

Hoặc tương thiết trướng trợ bần gia,
Vô học an năng biệt chính tà.
Thuỷ trước Hoá nhi sơ tập vận,
Tái thành Huấn trường nhất thi ca.
Thủ hoà bất trí nan vi giả,
Trừ bạo phàm tài khởi đắc da.
Lão đại thiểu thù tiên tổ nguyện,
Triêu xan mộ chúc bạn yên hà.

 

Dịch nghĩa

Nghĩ nên mở trường dạy học để giúp người nghèo
Nếu không học thì sao chia biệt được lẽ hay điều trái
Lúc đầu viết quyển "Hoá nhi sơ tập"
Rồi lại chế sách "Huấn trưởng nhất thi"
Muốn giữ sự hài hoà, không trí khó làm nên được
Trừ kẻ bạo tàn, tài hèn sao gánh nổi việc
Già cả mới mong chút báo đền ý nguyện tổ tiên
Sáng cơm tối cháo rong chơi trong thú yên hà


Nguồn: Tuyển thơ Tế tửu Quốc Tử Giám Khiếu Năng Tĩnh, NXB Hội nhà văn, 2010

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Dương Văn Vượng

Muốn mở trường dạy người nghèo
Chính tà không học biết theo lối nào
"Hoá nhi sơ tập" viết đầu
"Huấn trưởng" lại tiếp để sau học đòi
Không trí khó giữ hoà hài
Trừ quân bạo ngược kém tài sao nên
Già này đền báo tổ tiên
Yên hà vui thú cháo cơm qua ngày

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nghĩ nên trường mở dạy người nghèo,
Không học sao hay lẽ phải theo.
“Sơ tập hoá nhi” đầu lượt viết,
“Nhất thi huấn trưởng” viết liền theo.
Hài hoà muốn giữ cần tâm não,
Sao đảm tài hèn trừ bạo tàn,
Già cả mong đền ơn báo đáp,
Sáng cơm tối cháo thú mây ngàn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời