夜宿會安縫織坊

一百年餘未久年,
縫坊祀祖北方遷。
桑田蠶藝非無用,
食飽依溫頗有錢。
千古儉供須不贅,
終身皆望此兒安。
秋盆水潦宜當識,
貧薄同言仰浩天。

 

Dạ túc Hội An phùng chức phường

Nhất bách niên dư vị cửu niên,
Phùng phường tự tổ bắc phương thiên.
Tang điền tàm nghệ phi vô dụng,
Thực bão y ôn pha hữu tiền.
Thiên cổ kiệm cung tu bất chuế,
Chung thân giai vọng thử nhi an.
Thu Bồn thuỷ lạo nghi đương thức,
Bần bạc đồng ngôn ngưỡng hạo thiên.

 

Dịch nghĩa

Hơn một trăm năm cũng chưa lâu
Phường may thờ vị tổ quê ở mạn Bắc dời vào
Trồng dâu nuôi tằm không phải là vô dụng
Có cơm no áo ấm lại có tiền tiêu
Từ ngàn xưa nếu tiết kiệm cũng không phải là thừa
Suốt đời nhờ thế mà ở ăn yên ổn
Sông Thu Bồn nếu có nước lụt nên hay rằng
Người nghèo túng đều nói nhờ sự yêu ghét của trời


Nguồn: Tuyển thơ Tế tửu Quốc Tử Giám Khiếu Năng Tĩnh, NXB Hội nhà văn, 2010

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Dương Văn Vượng

Hơn một trăm năm chẳng phải lâu
Phường may thờ tổ Bắc phương vào
Dâu tằm chăm chỉ đâu vô dụng
No ấm ngoài ra lại có tiêu
Ngàn thuở tự cung không sợ thiếu
Suốt năm nhờ đó được yên nhiều
Thu Bồn nước lụt đừng tràn đến
Nghèo túng do trời sự ghét yêu

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hơn một trăm năm cũng đã lâu,
Phường may thờ tổ Bắc dời vào,
Dâu tằm không phải là vô dụng,
Áo ấm cơm no tiền của tiêu.
Tiết kiệm ngàn xưa không phải thiếu,
Suốt đời nhờ thế ổn yên nhiều.
Thu Bồn nên biết nước thường lụt,
Nghèo túng do trời có ghét yêu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời