Ngôi chùa rơi ở rừng lau
Vươn dài cành khế che vào giếng râm
Bốn bên quê quán cò nằm
Ba bề vách điểm hoa chằm rêu xanh
Minh Không sư đệ còn hình
Cung sâu cầy cáo khoét thành hang chui
Sư già đun nước đậu sôi
Uống trừ cơm để sống vui dưới trần

tửu tận tình do tại