Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Nguyễn)
5 bài thơ, 1 bài dịch

Tác giả cùng thời kỳ

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 20/07/2008 21:10 bởi Vanachi
Ngô Thế Vinh 吳世榮 (1803-1856) tự Trọng Dực 仲翼, hiệu Dương Đình 陽亭, Trúc Đường 竹堂, quê xã Bái Dương, huyện Nam Chân, tỉnh Nam Định. Đỗ tiến sĩ, làm quan đến chức lang trung bộ Lễ nhưng sau bị cách chức, về dạy học. Sau vua cho thi lại, thi đỗ, vua ban cấp tiến sĩ và cho về. Ông đề tựa cuốn Ức Trai di tập do Dương Bá Cung soạn. Tác phẩm chủ yếu là sách giáo khoa, có tập Dương Đình thi văn tậpTrúc Đường phú tập.

 

Thơ dịch tác giả khác