Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Nguyễn)
3 bài thơ, 1 bài dịch

Tác giả cùng thời kỳ

- Hồ Xuân Hương (154 bài thơ)
- Nguyễn Du (275 bài thơ)
- Nguyễn Công Trứ (112 bài thơ)
- Cao Bá Quát (275 bài thơ)
- Bà huyện Thanh Quan (8 bài thơ)
Tạo ngày 21/07/2008 21:10 bởi Vanachi
Ngô Thế Vinh (1803-1856) hiệu Trúc Đường quê xã Bái Dương, huyện Nam Chân, tỉnh Nam Định. Đỗ tiến sĩ, làm quan đến chức lang trung bộ Lễ nhưng sau bị cách chức, về dạy học. Sau vua cho thi lại, thi đỗ, vua ban cấp tiến sĩ và cho về. Ông đề tựa cuốn "Ức Trai di tập" do Dương Bá Cung soạn. Tác phẩm chủ yếu là sách giáo khoa, có tập "Dương Đình thi văn tập" và "Trúc Đường phú tập".

 

Thơ dịch tác giả khác