15.00
Thể thơ: Ca trù (hát nói)
Thời kỳ: Nguyễn

Đăng bởi Vanachi vào 21/07/2008 21:14

Giang tâm thu nguyệt bạch,
Não nùng thay khi gió mát, lúc trăng thanh.
Bóng thiềm soi đáy nước long lanh,
Quang cảnh ấy cũng thanh mà cũng lịch.
Vạn khoảnh tịch nhiên thu dạ vĩnh,
Nhất hồ oánh nhĩ, nguyệt minh cô.

Đàn năm cung, thơ một túi, cờ một cuộc, rượu một bầu,
Tiếng ca quản một vài câu khiển hứng.
Chào mấy mái thuyền lan lững thững,
Bạn mấy người tài tử ngao du.
Non mấy tầng đá mọc lô nhô,
Cầu mấy nhịp bắc ngang sông Vị thuỷ.
Hội Xích Bích nọ năm Tuất nhỉ,
Thú phong lưu há để một Tô công?
Trăng trong gió mát kho chung.


Nguồn:
1. Dương Quảng Hàm, Việt Nam thi văn hợp tuyển, Bộ Quốc gia Giáo dục xuất bản, Hà Nội, 1951
2. Đỗ Bằng Đoàn, Đỗ Trọng Huề, Việt Nam ca trù biên khảo, Nhà in Văn Khoa, Sài Gòn, 1962