15.00
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
Từ khoá: từ quan (2)

Đăng bởi Vanachi vào 27/05/2014 12:53

Chửa biết cho nên phải sống dai
Sống dai như tớ cũng buồn cười
Đổi liều cừu mã chừng ba chén
Bán rẻ văn chương quá nửa đời
Bút giấy ông Đào còn trách trẻ
Gió trăng thầy Thiệu có thua ai
Trời cho một chữ nhàn là quý
Chẳng cứ dù xe với mũ đai


Nguồn: Trần Trung Viên, Văn đàn bảo giám, NXB Văn học, 2004