Cảnh tiên nức tiếng đất Tây Hồ
Vua Tống di dời tới định đô
Gác tía lầu hồng khoe tráng lệ
Đường hoa liễu thắm trải cơ đồ
Dẫu còn thấy nghiệp ngàn năm tuổi
Đã hết nhìn triều chục kiếp vua
Đạo tặc, anh hùng nay vắng bóng
Thở than hàng chữ đá chưa mờ.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)