西湖

久聞仙景有西湖,
宋帝南遷定此都。
紫閣紅樓夸壯麗,
花衢柳陌煥基圖。
目前維見千年業,
事過遙聞十世餘。
盜賊英雄皆沒跡,
數行石字嘆金烏。

 

Tây Hồ

Cửu văn tiên cảnh hữu Tây Hồ,
Tống đế Nam thiên định thử đô.
Tử các hồng lâu khoa tráng lệ,
Hoa cù liễu mạch hoán cơ đồ.
Mục tiền duy kiến thiên niên nghiệp,
Sự quá dao văn thập thế dư.
Đạo tặc anh hùng giai một tích,
Sổ hàng thạch tự thán kim ô.

 

Dịch nghĩa

Đã lâu ngưỡng cảnh Tây Hồ đẹp như ở cõi tiên
Nơi vua Tống dời về phương Nam, định đô ở đây
Gác tía lầu hồng khoe khoang sự tráng lệ
Đường hoa dặm liễu thêm khang trang nề nếp
Trước mắt dù còn thấy cơ nghiệp ngàn năm
Nhưng sự việc trải qua đã hơn mười đời
Phường đạo tặc, đấng anh hùng đã vắng bóng rồi
Chỉ than thở xem những hàng chữ khắc trên đá dưới ánh mặt trời.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Hữu Thăng

Cảnh tiên nức tiếng đất Tây Hồ
Vua Tống di dời tới định đô
Gác tía lầu hồng khoe tráng lệ
Đường hoa liễu thắm trải cơ đồ
Dẫu còn thấy nghiệp ngàn năm tuổi
Đã hết nhìn triều chục kiếp vua
Đạo tặc, anh hùng nay vắng bóng
Thở than hàng chữ đá chưa mờ.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đồng Thành

Đã lâu ngưỡng cảnh đẹp Tây Hồ,
Vua Tống dời Nam về định đô.
Gác tía lầu hồng khoe tráng lệ,
Đường hoa dặm liễu khá nên thơ.
Dù còn cơ nghiệp ngàn năm trước,
Đã hết mười đời việc trải qua.
Đạo tặc, anh hùng nay vắng bóng,
Thở than xem chữ đá chưa mờ.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời