張行遣

古傳民奉一勾芒,
兼祀張公厭世郎。
為上直言臨大禍,
何勞奉道買高光。
勸貧荒地須加墾,
教壯閒時起匠莊。
今有大亭思德所,
年年開會不違常。

 

Trương hành khiển

Cổ truyền dân phụng nhất Câu Mang,
Kiêm tự Trương công yếm thế lang.
Vị thướng trực ngôn lâm đại hoạ,
Hà lao phụng đạo mãi cao quang.
Khuyến bần hoang địa tu gia khẩn,
Giáo tráng nhàn thì khởi tượng trang.
Kim hữu đại đình tư đức sở,
Niên niên khai hội bất vi thường.


Trương hành khiển tức Trương Hán Siêu (1274-1355), tự Thăng Phủ, quê làng Phúc Thành, huyện Yên Khánh, nay thuộc thị xã Ninh Bình. Ông học giỏi, thơ văn có tiếng, được Hưng Đạo Vương coi như môn khách. Ông làm quan cho nhà Trần đến chức Hành khiển tả tham tri chính sự, cùng Nguyễn Trung Ngạn soạn bộ hình thư.

Nguồn: Lê Tung, Hoàng Giang Phú (nghiên cứu - sưu tầm - biên soạn), NXB Thế giới, 2004

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Dương Văn Vượng

Cổ truyền thờ vị Câu Mang
Sau thờ thêm một chàng Trương chán đời
Vạ oan do nói thẳng lời
Chỉ vì phụng đạo lưu người tiếng thơm
Kẻ nghèo khuyên khẩn đất hoang
Dạy trai thợ mộc mở mang tay nghề
Đình to, ân huệ mọi bề
Hàng năm mở hội người về khói hương

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cổ truyền thờ phụng vị Câu Mang,
Yếm thế ông Trương thêm một chàng.
Nói thẳng xướng lên lâm hoạ lớn,
Nhọc lao phụng đạo tiếng thơm sang.
Khuyên nghèo khai khẩn thêm hoang địa,
Dạy trẻ tay nghề mộc mở mang.
Ân huệ đình to nay có chỗ,
Chẳng thường khai mở hội hàng năm.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời