Tuy rằng hậu duệ vua Đinh
Làng Cốc tụ nghĩa ẩn mình ngàn quân
Kế dài, lương ít gian truân
Tài nông sao nghĩ mưu thần, mẹo sâu
Triều Lý dẫu nhạt nhiệm màu
Cũng khó khôi phục cơ cầu làng Lư
Dưới núi rêu phủ linh từ
Ơn sâu thuở trước bốn mùa khói nhang

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)