21/05/2024 18:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quá Đinh Bùi nhị công miếu
過丁裴二公廟

Tác giả: Dương Bang Bản - 陽邦本

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 14/11/2017 17:14

 

Nguyên tác

維言丁帝後孫人,
棸得千餘隱谷嶙。
糧少安能持計久,
才疏豈可設謀真。
李家若見初衰兆,
蘆邑難圖喚義民。
山下苔封存一廟,
四時香火記先恩。

Phiên âm

Duy ngôn Đinh đế hậu tôn nhân,
Trâu đắc thiên dư ẩn Cốc lân[1].
Lương thiểu an năng trì kế cửu,
Tài sơ khởi khả thiết mưu chân.
Lý gia nhược kiến sơ suy triệu,
Lư ấp nan đồ hoán nghĩa dân.
Sơn hạ đài phong tồn nhất miếu,
Tứ thời hương hoả ký tiên ân.

Dịch nghĩa

Dù nói rằng là cháu chắt dòng dõi vua Đinh
Chiêu dụ được hơn ngàn người trú ẩn tại nơi làng Cốc
Do lương thực ít thì làm sao giữ gìn được bền lâu
Lại kém tài nghĩ sao ra mẹo giỏi
Tuy nhà Lý đã thấy vẻ suy vi
Nhưng còn khó kêu gọi dân tình khôi phục lại làng Lư
Nay dưới núi rêu phong hãy còn ngôi miếu
Bốn mùa khói nhang ý nhớ về thuở trước

Bản dịch của Hoàng Giang Phú

Tuy rằng hậu duệ vua Đinh
Làng Cốc tụ nghĩa ẩn mình ngàn quân
Kế dài, lương ít gian truân
Tài nông sao nghĩ mưu thần, mẹo sâu
Triều Lý dẫu nhạt nhiệm màu
Cũng khó khôi phục cơ cầu làng Lư
Dưới núi rêu phủ linh từ
Ơn sâu thuở trước bốn mùa khói nhang
[1] Làng Cốc, thuộc Khả Phong, Thuỵ Lôi, Kim Bảng, Hà Nam, có miếu thờ từ thời Trần, thờ hai ông họ Đinh và họ Bùi, hai tướng thuộc dòng dõi vua Đinh Tiên Hoàng, nhân cơ hội cuối triều Lý sa sút, định chiêu binh nổi dậy khôi phục cơ đồ nhà Đinh nhưng không thành và bị nhà Lý đàn áp phải thất bại.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Dương Bang Bản » Quá Đinh Bùi nhị công miếu