夜宿陶娘廟因作詩一律

不如梁氏開茶肆,
而用歌聲聚眾來。
妙計結囊丟水禮,
巧將美色溺人懷。
盛時小女能當險,
否運良臣易去埋。
才淺我今難遠算,
欲支大廈日居兌。

 

Dạ túc Đào Nương miếu nhân tác thi nhất luật

Bất như Lương thị khai trà tứ,
Nhi dụng ca thanh tụ chúng lai.
Diệu kế kết nang đâu thuỷ lễ,
Xảo tương mỹ sắc nịch nhân hoài.
Thịnh thời tiểu nữ năng đương hiểm,
Bĩ vận lương thần dị khứ mai.
Tài thiển ngã kim nan viễn toán,
Dục chi đại hạ nhật cư đoài.


Nguyên chú: Tôi đi đốc lương thảo bị sốt phải vào miếu trú tạm.

Đào Nương tức Đào Thị Huệ, quê ở thôn Đào Đặng, xã Trung Nghĩa, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên. Bà là người có sắc đẹp, hát hay. Năm 18 tuổi, bà từng dùng ca hát mời giặc ăn uống rồi lừa giặc Minh rúc vào bao gai ngủ, thắt túi quẳng ra sông cái cho trôi đi. Giặc thấy lính mất dần mà không rõ lý do, cho là có thần làm hại nên bỏ đi, khiến cả vùng đội ơn lập đền thờ bà, được Lê Thái Tổ phong là Bảo Cảnh thành hoàng, có hội làng từ mồng 1 đến 6 tháng 2 âm lịch hằng năm.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Dương Văn Vượng

khác bà Lương, mở hàng bán quán
mà hát ca hội toán quân gian
sắc tài rử giặc, an toàn
diệu kế, thắt túi thả làn trôi sông
gái lúc thịnh thành công bước hiểm
thời bĩ suy, quan biến nơi nào
tài hèn tôi biết tính sao
ngôi nhà xiêu mái, tuổi cao xế chiều

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Chẳng giống bà Lương mở quán trà,
Mà dùng ca hát hội dân qua.
Kế hay thắt túi trôi làn nước,
Tài sắc khéo chìm giặc nhớ nhà.
Thời thịnh gái thành công bước hiểm,
Vận suy tôi giỏi bỏ đi xa.
Tài hèn tôi biết nay sao tính,
Muốn cấp nhà to buổi xế tà.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời