純真渡

譜言陳末鄧平章,
與父常過冒雪霜。
生作男兒除北賊,
死留英氣鎮南疆。
鈡溪聚義人碑在,
鴻嶺招兵石記詳。
今度此江聞故事,
請將心事對純鄉。

 

Thuần Chân độ

Phả ngôn Trần mạt Đặng bình chương,
Dữ phụ thường qua mạo tuyết sương.
Sinh tác nam nhi trừ Bắc tặc,
Tử lưu anh khí trấn Nam cương.
Chung khê tụ nghĩa nhân bi tại,
Hồng lĩnh chiêu binh thạch ký tường.
Kim độ thử giang văn cố sự,
Thỉnh tương tâm sự đối Thuần hương.


Tại bến đò Thuần Chân xưa có đền thờ cha con tướng Đặng Tất và Đặng Dung, vốn quê ở Can Lộc, Hà Tĩnh. Nay thờ hai ông còn hai đền thờ chính là ở quê và ở thôn Ngọc Chấn, xã Yên Tự, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định.

Nguồn: Lê Tung, Hoàng Giang Phú (nghiên cứu - sưu tầm - biên soạn), NXB Thế giới, 2004

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Dương Văn Vượng

Cuối Trần phả chép Đặng bình chương,
Đây chốn cùng cha gội tuyết sương.
Giết giặc xông pha trai quyết tỏ,
Thác rồi anh khí trấn Nam cương.
Khe Chuông tụ nghĩa lòng dân nhớ,
Hồng Lĩnh chiêu binh bia mãi tường.
Tôi vượt sông này nghe việc cũ,
Tỏ bầy yêu kính đất Thuần Hương.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Phả ghi Trần mạt Đặng bình chương,
Từng đã cùng cha gội tuyết sương.
Sinh đấng nam nhi trừ giặc Bắc,
Thác lưu hùng khí trấn Nam cương.
Khe Chuông tụ nghĩa bia dân nhớ,
Hồng Lĩnh chiêu binh đá khắc tường.
Nay vượt sông này nghe việc cũ,
Tỏ bầy tâm sự đất Thuần Hương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời