Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Bắc Tống, Liêu)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Hàn Kỳ (2 bài)
- Tô Thuấn Khâm (7 bài)
- Âu Dương Tu (44 bài)
- Thiệu Ung (13 bài)
- Tổ Vô Trạch (3 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Vũ Minh Tân (1 bài)
- Hoàng Tạo (1 bài)
Tạo ngày 10/06/2008 03:12 bởi hongha83, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 10/06/2008 11:35 bởi Vanachi
Lý Cấu 李覯 (1009-1059), tự Thái Bá 泰伯, là nhà tư tưởng, thi nhân người Nam Thành đời Bắc Tống (nay thuộc Giang Tây, Trung Quốc). Giang Thành nằm bên sông Hu Giang 盱江, Lý Cấu tại đây đã sáng lập thư viện Hu Giang, nên người đời xưa xưng ông là Hu Giang tiên sinh. Ông gia cảnh hàn vi, tự xưng là Nam Thành tiểu dân. Ông giỏi thơ thiện ăn nói, thơ hay phản ánh được nỗi khổ của dân. Ông mở lớp dạy học, đến học vài trăm người. Năm Hoàng Sơ (1049) đời Nhân Tông, Phạm Trọng Yêm 范仲淹 tiến cử làm trợ giảng, sau làm giảng chính.