Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Nguyễn)
2 bài thơ
Tạo ngày 21/12/2008 07:54 bởi hongha83, đã sửa 4 lần, lần cuối ngày 09/11/2010 05:37 bởi hongha83
Đặng Huy Trứ 鄧輝著 (1825-1874) là danh sĩ đời Tự Đức, tự Hoàng Trung, hiệu Vọng Tân, Tỉnh Trai. Ông sinh năm 1825 (Ât Dậu), quê làng Bác Vọng sau sang ngụ tại làng Thanh Hương, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên. Đặng Huy Trứ đỗ tiến sĩ năm 1847, làm quan nổi tiếng thanh liêm và thương dân hết mực. Ông từng được cử đi sứ các nước Trung Quốc, Triều Tiên, Thái Lan. Ông là nhà cách tân thời Nguyễn ở giữa thế kỷ XIX, mở hiệu ảnh Cảm Linh đường và đem nghề nhiếp ảnh vào nước ta đầu tiên, cho nên sau được xem là Tổ nghề Nhiếp ảnh Việt Nam. Ông mất sớm năm 1874 (Giáp Tuất) tại xã Cao Lăng, Chợ Bến, Đồn Vàng, tỉnh Hưng Hoá (nay thuộc Phú Thọ), hưởng dương 49 tuổi. Sau đưa về an táng tại Hiền Sĩ, nay ở xã Phong Sơn, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên-Huế. Tại đây hiện nay có một đài kỷ niệm Đặng Huy Trứ…