Lại không kịp mua hoa cúc vàng
mải mê chiều tôi không kịp nhớ
thu huyễn tưởng những điều dang dở
tôi một mình có gặp ai đâu

Trời cứ xanh nông nổi trên đầu
tôi cứ tin những điều ao ước
chợt nhớ, sương giăng mờ trước mặt
lặng lẽ ngày đang tắt trong cây

Lặng lẽ chiều nắng tắt trong mây
lại không kịp hoa cúc vàng
lần lữa...


26-10-1989

Nguồn: Hà Nội của tôi (thơ), Nghiêm Huyền Vũ, NXB Văn học, 2007