Chẳng qua tôi tháng ngày
chuỗi luận hồi nghiệt ngã
mặt trời bánh xe quay
ngập thế gian tàn lửa

Chẳng qua nhà sợi dây
phơi nắng vàng như lụa
mà mắt em nhạt màu
mà tóc tôi tàn úa

Chăng qua đời sợi đàn
lạnh căng như băng giá
mong mười ngón tay em
lời ru và bão tố


15-2-2000

Nguồn: Hà Nội của tôi (thơ), Nghiêm Huyền Vũ, NXB Văn học, 2007