08/12/2022 05:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sợi đàn

Tác giả: Nghiêm Huyền Vũ

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 06/09/2017 08:36

 

Chẳng qua tôi tháng ngày
chuỗi luận hồi nghiệt ngã
mặt trời bánh xe quay
ngập thế gian tàn lửa

Chẳng qua nhà sợi dây
phơi nắng vàng như lụa
mà mắt em nhạt màu
mà tóc tôi tàn úa

Chăng qua đời sợi đàn
lạnh căng như băng giá
mong mười ngón tay em
lời ru và bão tố
15-2-2000

Nguồn: Hà Nội của tôi (thơ), Nghiêm Huyền Vũ, NXB Văn học, 2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nghiêm Huyền Vũ » Sợi đàn