Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (17 tác giả)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Bengt Berg

1946-?, Thuỵ Điển
6 bài thơ, 1355 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 22/08/2015 18:36

Benny Andersson - Göran Bror Benny Andersson

1946-?, Thuỵ Điển
16 bài thơ, 880 lượt xem, 1 người thích
Do hongha83 gửi ngày 27/09/2022 18:31

Erik Axel Karlfeldt

1864-1931, Thuỵ Điển
27 bài thơ, 2602 lượt xem, 2 người thích
Do hongha83 gửi ngày 09/01/2012 18:38

Erik Lindegren

1910-1968, Thuỵ Điển
1 bài thơ, 1687 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 22/06/2008 03:00

Gunnar Ekelöf

1907-1968, Thuỵ Điển
6 bài thơ, 1241 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 21/08/2015 21:43

Harry Martinson

1904-1978, Thuỵ Điển
3 bài thơ, 1346 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 20/08/2015 12:27

Karin Boye

1900-1941, Thuỵ Điển
11 bài thơ, 2530 lượt xem, 1 người thích
Do hongha83 gửi ngày 07/01/2010 19:31

Kristina Lugn

1948-2020, Thuỵ Điển
3 bài thơ, 1230 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 18/08/2015 15:14

Lennart Sjögren

1930-?, Thuỵ Điển
1 bài thơ, 1012 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 23/08/2015 14:59

Maria Wine

1919-2003, Thuỵ Điển
1 bài thơ, 1711 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 22/06/2008 02:59

Trang trong tổng số 2 trang (17 tác giả)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối