Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (15 tác giả)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Bengt Berg

1946-?, Thuỵ Điển
6 bài thơ, 1127 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 22/08/2015 18:36

Erik Axel Karlfeldt

1864-1931, Thuỵ Điển
27 bài thơ, 2058 lượt xem, 2 người thích
Do hongha83 gửi ngày 09/01/2012 18:38

Erik Lindegren

1910-1968, Thuỵ Điển
1 bài thơ, 1501 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 22/06/2008 03:00

Gunnar Ekelöf

1907-1968, Thuỵ Điển
6 bài thơ, 1067 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 21/08/2015 21:43

Harry Martinson

1904-1978, Thuỵ Điển
3 bài thơ, 1050 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 20/08/2015 12:27

Karin Boye

1900-1941, Thuỵ Điển
11 bài thơ, 2254 lượt xem, 1 người thích
Do hongha83 gửi ngày 07/01/2010 19:31

Kristina Lugn

1948-?, Thuỵ Điển
3 bài thơ, 978 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 18/08/2015 15:14

Lennart Sjögren

1930-?, Thuỵ Điển
1 bài thơ, 816 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 23/08/2015 14:59

Maria Wine

1919-2003, Thuỵ Điển
1 bài thơ, 1455 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 22/06/2008 02:59

Marie Lundquist

1950-?, Thuỵ Điển
3 bài thơ, 1167 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 23/08/2015 18:37

Trang trong tổng số 2 trang (15 tác giả)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối