Vẫn còn chưa đến giữa hè
khô khát cái nhìn mong mỏi
đầm sen chưa mùa lá mới
đài đã báo cơn bão xa

Loá mắt một vầng phượng vĩ
khoảng trời nhức nhối ve ran
điều gì mới xanh cao đấy
đã cơn mưa kéo đen rầm

Lòng không lúc nào thư thái
thơ viết trong nỗi âu lo
cả khi mùa sen đang tới
hương lan đẫm mất mặt hồ

Con đường nắng nôi mùa hạ
dông bão đuổi đằng sau lưng
mà trong mắt nhìn khô khát
đầm sen xanh đến vô cùng


Tháng 6-1988

Nguồn: Hà Nội của tôi (thơ), Nghiêm Huyền Vũ, NXB Văn học, 2007