Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 27/03/2022 22:40 bởi tôn tiền tử
Phạm Đình Kính 范廷鏡 (1683-1737, có sách chép sinh năm 1669) vốn tên là Phạm Kim Kính, người xã Cổ Sư, huyện Thiên Bản, phủ Nghĩa Hưng, trấn Sơn Nam, nay là thôn Vĩnh Lại, xã Vĩnh Hào, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định, đỗ tam giáp đồng tiến sĩ xuất thân khoa Canh Dần năm Vĩnh Thịnh thứ 6 (1710) đời Lê Dụ Tông, giữ chức Lễ bộ Thượng thư và được sai đi sứ nhà Thanh năm 1723 đưa lễ chúc vua Thanh Thế Tông lên ngôi. Ông ứng đối trôi chảy, được vua Thanh ban biển vàng có chữ “Vạn thế vĩnh lại” (Muôn đời được cậy nhờ). Nhân thế ông bèn đổi tên làng quê ông từ Cổ Sư ra Vĩnh Lại rồi mở chợ dạy nghề đan cót, bắc cầu sửa chùa, khuyên đào giếng lấy nước ăn, giúp dân nghèo khó. Năm 1729, Phạm Đình Kính đi sứ lần 2 nhà Thanh để cảm ơn việc nhà Thanh trả lại mỏ đồng Tụ Long và Vị Xuyên cho Đại Việt. Đây là một…