Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 15/09/2019 10:29

Năm nay không lướt thướt mưa Ngâu
Ngưu, Chức chia tay cố nén rầu
Cuộc sống bộn bề chờ phía trước
Thương trường hối hả đuổi đằng sau
Dùng dằng chi nữa thêm buồn khổ
Quyến luyến gì đây để tủi sầu
Sao vượt được sông ngăn núi cách
Đành chôn mong nhớ xuống tầng sâu


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]