Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn)
3 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Nguyễn Trãi (381 bài)
- Nguyễn Bỉnh Khiêm (267 bài)
- Lê Thánh Tông (312 bài)
- Đoàn Thị Điểm (26 bài)
- Đặng Trần Côn (17 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 30/07/2019 19:48 bởi hongha83
Nguyễn Xung Xác 阮冲慤 người làng Kim Đôi, huyện Vũ Ninh (nay là huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh), đỗ tiến sĩ năm Quang Thuận thứ 10 (1469) đời Lê Thánh Tông. Ban đầu tên là Nhân Phùng 仁逢, sau được ban tên hiệu Xung Xác. Ông làm quan đến Chưởng Hàn lâm viện, Lễ bộ Hữu thị lang. Một thời anh em chú cháu áo đỏ tía đầy nhà (cả nhà quý hiển).