Nhà thờ nước biếc lượn vòng sang,
Nghi ngút khói thiêng toả ngập tràn.
Vồng chiếu Hoa Tư mùa ấm nóng,
Trăng soi Thiếu Quảng chốn cao hàn.
Đất trời rộng lớn đông ngôi tía,
Dân chúng yên bình cõi nước Nam.
Vua muốn an lành muôn vạn thuở,
Hoa Sơn thanh thản cụ Trần Đoàn.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)