Khí lành tụ hợp thấy Hoa, Huân
Chỉnh đốn đất trời cứu giúp dân
Thắng địa một nơi vầng nguyệt toả
Hán sơn năm sắc áng mây vần
Quan Trung tầm tã cơn mưa gió
Bái Thượng tưng bừng khúc nhạc xuân
Mừng rỡ thánh hoàng nên nghiệp lớn
Bốn biển yên bình mãi thanh tân

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)