Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Nguyễn Trãi (381 bài)
- Nguyễn Bỉnh Khiêm (267 bài)
- Lê Thánh Tông (312 bài)
- Đoàn Thị Điểm (26 bài)
- Đặng Trần Côn (17 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Phạm Thuý Lan (1 bài)
Tạo ngày 26/03/2022 21:42 bởi tôn tiền tử
Phạm Cẩn Trực 范謹直 là văn thần thời Lê Thánh Tông (1460-1497), quê Đàm Xá, Trường Tân, nay là thôn Thanh Xá, xã Liên Hồng, huyện Gia Lộc, Hải Dương, chưa rõ năm sinh và mất. Ông đỗ đệ tam giáp đồng tiến sĩ xuất thân khoa Giáp Thin (1484) thời Hồng Đức, làm quan đến Phụng Thiên phủ doãn, chức Hàn Lâm viện kiểm thảo. Ông là thành viên hội Tao Đàn nhị thập bát tú của Lê Thánh Tông, có nhiều thơ hay nhưng hiện nay không còn lưu giữ được mấy.